Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne Polski

Dowiedz się więcej

Ponad 70% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej.

72 bloki i kopalnie węgla brunatnego.

 

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) to kluczowy podmiot umożliwiający przyspieszenie transformacji energetycznej Polski.

Przeniesienie aktywów węglowych do NABE umożliwi pozyskiwanie finansowania gigantycznych inwestycji w zieloną energię i szybszą ich realizację. Przyspieszy to transformację energetyczną Polski w kierunku energii ze pozyskiwanej ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Główne cele powstania NABE:

Przyspieszenie transformacji energetycznej

NABE jest kluczowym elementem realizacji rządowego planu transformacji energetycznej w Polsce i gwarantem jej bezpieczeństwa. Dzięki utrzymaniu w podstawie stabilnych mocy węglowych możliwe będzie przyspieszenie budowy odnawialnych źródeł energii, rozwijanych przez grupy energetyczne.

Odblokowanie finansowania OZE

Instytucje finansowe niechętnie współpracują z podmiotami posiadającymi aktywa węglowe. Utrudnia to pozyskiwanie finansowania na nowe inwestycje, w tym w OZE, i zwiększa ich koszt. Przeniesienie aktywów węglowych do NABE ułatwi spółkom energetycznym pozyskiwanie finansowania na nowe inwestycje w odnawialne źródła energii.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

Do czasu rozwinięcia energetyki jądrowej oraz technologii magazynów energii, elektrownie węglowe skupione w NABE będą stabilizować system energetyczny oparty na zależnych od warunków atmosferycznych OZE. Polskie elektrownie węglowe w niemal 100 proc. korzystają z surowca wydobywanego w krajowych kopalniach węgla brunatnego i kamiennego, dzięki czemu gwarantują niezależność od dostaw z innych krajów, w tym Rosji.

Konsolidacja aktywów

Skupienie w NABE aktywów węglowych ułatwi optymalne ich zarządzanie minimalizując koszty ich funkcjonowania. Konsolidacja aktywów węglowych przyspieszy realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej w ramach Polityki Energetycznej Polski.

Dowiedz się więcej

KALENDARIUM

Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych i utworzenie NABE planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

zobacz

OTOCZENIE

Uruchomienie NABE będzie miało fundamentalny wpływ na kształt systemu energetycznego Polski oraz sektora górniczego. Zagwarantuje też konsumentom stabilne dostawy energii.

zobacz